Lakiasiaintoimisto Justico

Tietosuojaseloste

Lakiasiaintoimisto Justico Oy arvostaa yksityisyyttäsi ja ilmoittaa tällä selosteella kuinka käsittelemme tietojasi.

  1. Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Justico Oy 0917643-2
Hämeentie 28, 20700 Turku

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aapo Kaarlehto
aapo.kaarlehto@justico.fi

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme tietoja asiakasrekisteriin, jotta voimme tehokkaasti pitää yllä suhteita asiakkaisiimme. Tämä sisältää asiakassuhteiden hallinnan, asiakasviestinnän ja mahdolliset esteellisyysselvitykset. Käytämme tietoja myös markkinointitarkoituksiin henkilöiden suostumuksella.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavanlaisia henkilötietoja:

  • Nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite);
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten yhteydenpito ja viestintään liittyvät tiedot, toimeksiantojen hoitamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot ja lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät olennaiset tiedot.
  1. Mistä tiedot ovat peräisin?

Rekisteriin lisättävät tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa. Internet-sivujen lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista asiakkaan luovuttaessa tietoja. Keräämme dataa verkkosivustovierailuista Google Analytics -työkalun avulla. 

  1. Tietojen luovutukset

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta kenellekään lakipalvelujen luonteen ja lainsäädännön johdosta.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan perusteellista huolellisuutta. Tietojärjestelmien kautta käsiteltävät tiedot suojataan asian vaatimalla tavalla. Jos ja kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Jos sinulla jää kysyttävää näistä ehdoista, voit ottaa rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse osoitteessa aapo.kaarlehto@justico.fi